Använt av stora som små

Riktade eller allmänna uppdateringar

Inga förseningar i kommunikationen

Nå direkt alla eller utvalda områden, enheter eller roller med nyheter, kampanjer, policyändringar och menyuppdateringar.

Hierarki - Intranät för gästfrihet

Undvik att lokala chefer ska vidarebefordra uppdateringar och se till att viktig information når personalen i tid.

En tillgång för alla

Stöd alla nivåer av verksamheten

Det finns olika kommunikationsbehov på alla nivåer och i alla branscher. Ziik täcker dem alla.

Starta en gratis provperiod

Huvudkontor

Effektivisera informationsdelning genom att skapa direkta kommunikationskanaler för nyheter, manualer och guider hela vägen till servicepersonalen.

Alla kommunikationsverktyg på ett ställe.

Du har full kontroll över din data och Ziik uppfyller alla GDPR-krav.

Platschef

Få en fullständig översikt över dina avdelningar. Öka engagemanget med samarbetsgrupper och chattar.

Allt du behöver för att kommunicera inom ditt område.

All kommunikation är centraliserad på ett ställe.

Personal

Håll dig uppdaterad om allt nytt som händer på jobbet och hitta rutiner, recept och annan praktisk information på ett ögonblick.

Arbetsinformation och guider direkt till hands.

Dela enkelt uppdateringar och meddelanden med relevanta kollegor.

Inte mer privata sociala medier för jobbrelaterade saker.

"Vi är ett vitt diversifierat företag. Ziik har förstått detta bättre än någon annan."

Patrick Dorch Julius
HR Business Partner

Manualer - Intranät för hotell- och restaurangbranschen

Centralisera era operativa riktlinjer

Håll rutiner, guider, recept, information om allergener och utbildningsmaterial uppdaterade i mobila handböcker så att din personal kan leverera utmärkta kundupplevelser så effektivt som möjligt.

Engagera dina medarbetare med ett socialt intranät

Engagemang och kultur

Ge chefer möjlighet att driva engagemang i sina respektive avdelningar genom att låta dem hantera informations- och kommunikationskanaler relaterade till sina egna anställda.

Lägg automatiskt till personal i relevanta gruppdiskussioner baserat på deras avdelning och roll så att de kan samordna och hjälpa varandra.

William Engman

"Ziik är bibeln i Bastard Burgers när det gäller att läsa hur saker fungerar. Det första som nyanställda får höra är att läsa allt på Ziik!"

William Engman, Bastard Burgers

Kommunikation Intranätplattform

All kommunikation på en och samma plats

Lämna privata sociala medier hemma. Med Ziik får chefer och medarbetare en professionell kommunikationsplattform som gör alla andra kommunikationskanaler överflödiga.

Funktioner

Samla allt på ett ställe

Anpassad varumärkesprofilering - McDonalds
Ziik ikon branding

Ert varumärke, er app

Spegla ert varumärke i Ziik. Använd era färger, bilder och logos i appen. Ge kategorier och företagsroller egna namn och slutför installationen genom att ge plattformen ett namn som matchar ert företag.

Statistik
Statistik över Ziik-ikoner

Statistik

Är alla ombord?

Se om alla aktivt använder Ziik genom enkel statistik över plattformsanvändning och engagemang för enstaka användare eller hela organisationen.

Groups - Intranät för restauranger
Ziik ikongrupper

Grupper

Skapa grupper där relevanta medarbetare kan byta skift eller samarbeta kring uppgifter.

Upptäck alla funktioner
blå pil

Säker data

En säker kanal för allt

GDPR-vänlig programvara för intranät

Förvara all kommunikation och information på en säker plats - och undvik brus på sociala medier. Ziik uppfyller alla GDPR-krav.

Starta en gratis provperiod

Inget kreditkort krävs - kom igång idag, avbryt när som helst.

Har du redan Ziik? Logga in